مرور رده

جزوه آماری

بررسی فروض مدل رگرسیون خطی

تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده می‌باشد که اگر یک یا چند مورد از این فروض برقرار نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش بینی‌های انجام‌شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود. این مفروضات عبارت‌اند از: 1) عدم ناهمسانی…

رگرسیون تک معادله ای در ایویوز

رگرسیون تک معادله، یکی از تکنیک های آماری همه کاره و به طور گسترده استفاده می شود. در اینجا ما از تکنیک های رگرسیون پایه در EViews استفاده می کنیم: که شامل تعیین و تخمین مدل رگرسیون، انجام یک تجزیه و تحلیل ساده و استفاده از نتایج برآورد…

آموزش نرم افزار ایویوز ( EVIEWS) مرحله به مرحله

فرمت فایل دوم : pdfتعداد صفحات : ۷۰ صفحهسال : ۱۳۹۷گروه : تمامی گروه هاایویوز ۱۰قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان فرمت فایل اول : pdfتعداد صفحات : ۹۳ صفحهسال : ۱۳۹۷گروه : تمامی گروه هاایویوز ۱۰قیمت : ۱۵۰۰۰…

فایل آموزشی فصل۴ پایان نامه(آمار)

اگر از اون دسته افرادی هستید که از تفسیر پروژه آماری خود نگرانید پیشنهاد میدم این فایل آموزشی رو ببینید مناسب برای دانشجویان ارشد و دکترییک فایل اموزشی همراه با توضیحات کامل(فایل صوتی همراه با فایل تصاویر خروجی نرم افزار ایویوز)…

جزوه اقتصاد سنجی

سر فصل مطالب:فصل اول: مفهوم اقتصاد سنجی و ماهیت تحلیل رگرسیوندانلود فصل ۱فصل دوم: مدل رگرسیون دو متغیرهدانلود فصل ۲فصل سوم: مدل رگرسیون چند متغیرهدانلود فصل۳فصل چهارم: همبستگی پیاپی /خود همبستگی…