جزوه آموزشی رگرسیون توبیت tobit در ایویوز

جزوه آموزشی رگرسیون توبیت tobit در ایویوز

مدل های توبیت توابع پیش بینی رگرسیون حساس شده هستند که برای بررسی روابط خطی در شرایطی که در مورد متغیر وابسته یک حد بحرانی در سمت راست یا چپ مشاهده شود کاربرد دارند. وجود موارد فراتر از حد بحرانی یا پائین تر از حد بحرانی در متغیر وابسته بیانگر یک مشکل جدی و اریب در معادله رگرسیونه که لزوم استفاده از رگرسیون توبیت را ایجاب می کند. در فایل آموزشی زیر مراحل تخمین مدل توبیت توضیح داده شده است.

تعداد صفحات : ۶ صفحه
سال : ۱۳۹۷
گروه : تمامی گروه ها
ایویوز ۱۰
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

لینک دانلود بلافاصله پس از خرید فعال می شود.

150,000 ریال – خرید آموزش
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.