رگرسیون تک معادله ای در ایویوز

رگرسیون تک معادله، یکی از تکنیک های آماری همه کاره و به طور گسترده استفاده می شود.
در اینجا ما از تکنیک های رگرسیون پایه در EViews استفاده می کنیم: که شامل تعیین و تخمین مدل رگرسیون، انجام یک تجزیه و تحلیل ساده و استفاده از نتایج برآورد خود در تجزیه و تحلیل بیشتر می باشد.

روش های رگرسیون در ایویوز

دو روش اساسی برای مشخص کردن یک معادله در ایویوز  وجود دارد: “بر اساس لیست” و “توسط فرمول” . روش لیست ساده ترین نوع است، و فقط با مشخصات خطی نامحدود مورد استفاده قرار می گیرد. روش فرمول عمومی تر می باشد و باید برای تعیین مدل های غیر خطی و یا مدل هایی با محدودیت های پارامتری استفاده شود. 

تخمین در ایویوز

ابتدا داده های اکسل را به محیط نرم افزار ایویوز انتقال می دهیم. سپس با استفاده از نگهداشتن کلید CTRL روی هر یک از متغیرهای توضیحی کلیک کنید تا آنها انتخاب شوند. هنگامی که شما تمام متغیرهای خود را انتخاب کردید، کلیک راست کرده و Open / as Equation را انتخاب کنید …. یا از طریق مسیر زیر اقدام نمائید:  EViews: Object / New Object … / Equation یا Quick / Estimate
در این روش تمام متغیرها به یکباره در کادر Specification ظاهر می شود. 

تخمینبرای مثال، برای مشخص کردن یک تابع  Y بر INC ، در قسمت بالایی محاوره مشخصات معادله زیر را تایپ کنید:

Y c inc

عبارت c عرض از مبدا می باشد که نرم افزار به متغیرهای شما به صورت اتوماتیک اضافه می کند.

و در قسمت method روش برآورد تخمین را انتخاب کنید OK کنید. 

 

 

خروجی

دانلود جزوه آموزشی ایویوز     

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.