آموزش آزمون مانایی (پایایی) در نرم افزار آماری ایویوز

آموزش آزمون مانایی (پایایی) در نرم افزار آماری ایویوزقبل از انجام بسیاری از آزمون های اقتصاد سنجی لازم است ابتدا و قبل از هر کاری، مانایی (پایایی) متغیرها و داده ها مورد آزمون قرار گیرد. بدون انجام بررسی مانایی متغیرها، که با آزمون ریشه واحد انجام می شود، تحلیل آماری شما ناقص خواهد بود. در این صفحه هم توضیحات کاملی در خصوص مفاهیم پایایی متغیرهای اقتصادی را می توانید مطالعه کنید و هم اینکه محصول آموزشی نحوه بررسی پایایی (مانایی) و انجام آزمون ریشه واحد در  نرم افزار ایویوز را خریداری و دانلود نمایید.

آموزش مانایی

یک سری زمانی ” مانا نامیده می شود اگر، میانگین، کو واریانس های آن مستقل از زمان باشد. متغیرهای اقتصادی عموماً نامانا و دارای روند تصادفی هستند. ترکیب خطی سری‌های نامانا در حالت کلی یک سری نامانا است. پیش از برآورد مدل لازم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین، مورد آزمون قرار بگیرد؛ زیرا نامانایی متغیرها چه در مورد داده‌های سری زمانی و چه داده‌های ترکیبی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می‌شود؛ اما بر خلاف آنچه در مورد داده‌های سری زمانی مرسوم است، در مورد داده‌های ترکیبی نمی توان برای آزمون نامانایی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بهره جست، بلکه لازم است به نحوی مانایی جمعی متغیرها آزمون شود که بدین منظور  نرم افزار ایویوز  این امکان را در اختیار پژوهشگران قرار داده است.

تصویر زیر به شما نشان می دهد که چه انواع مختلفی از آزمون ها برای بررسی مانایی داده های سری زمانی وجود دارد:
انواع آزمون های پایاییتصویر پنجره آزمون یونیت روت یا ریشه واحد (Unit Root) هنگام که متغیر ما از نوع داده های ترکیبی است به صورت اشکال زیر است:

آزمون ریشه واحد پانل

دانلود آزمون مانایی (پایایی) داده های ترکیبی(پانلی)

 ____  _____  ____    ____   ____  _____  ____  _____  _____  ____            

دانلود جزوه آموزشی ایویوز     

دانلود ویدئو های آموزشی ایویوز     

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.