مرور رده

مقاله

آموزش جست و جو مقاله بیس لاتین

شاید شما جز اون دسته از اشخاصی هستید که نیاز به مقاله بیس دارید، بنابراین دو راه برای شما وحود دارد یا اینکار به اشخاص خبره بسپارید یا خود شما چست و جو آغاز کنید. راه دوم نیاز به آموزش و تخصص دار که تیم ما با آموزشی که در اختیار شما قرار…

مبانی نظری اثر پرداخت سود بر پاداش مدیر

اثر  پرداخت سود بر پاداش مدیر سود سهام نتیجه یک سیستم مؤثر است که از پول نقد موجود در بنگاه­ ها، به ویژه هنگامی که فرصت­ های سرمایه­ گذاری ضعیف باشد؛ جلوگیری می­ کند. مدیران در هنگام پرداخت سود، به وسیله نظارت هیئت مدیره تحت فشار هستند؛…

مقاله بیس 2019 حسابداری

در این بخش مقاله بیس های 2019 رشته حسابداری قرار داده شده است که با اولین دانلود ، مقاله اتوماتیک از سیستم حذف خواهد شد و امکان دانلود مقاله برای شخص دیگر امکان پذیر نخواهد بود.  دسترسی به مقالات گاها کی از سخت ترین کارهایی است که…

مقالات ریسک جامع (ERM)

حجم فایل : ۴٫۸۲MBنسخه : PDFتعداد فایل: ۶ مقاله فارسیقیمت : ۵۸۰۰تومان در سالهای اخیر در ایران با توجه به خصوصی سازی شرکتهای صنایع مختلف و ورود آنها به بورس اوراق بهادار، بیش از بیش نیاز به اداره کردن سازمانها بر اساس اصول و…

مجموع مقالات فارسی کنترل داخلی

مقالات کنترل داخلی امروزه سازمان ها نیاز رو به رشدی به کنترل خطرهای مرتبط با فعالیت های عملیاتی و مالی در محیط های اقتصادی در حال تغییر دارند. کنترل داخلی اثربخش در بسیاری از سازمان ها در حال تبدیل شدن به راهبردی مهم برای مدیریت اثربخش…

مجموع مقالات فارسی استقلال حسابرس

مقالات استقلال حسابرس استقلال، اساس نظریه حسابرسی است. بدون استقلال حسابرسی کاری بی معناست. استقلال اساس خدمات اطمینان بخشی و شهادت دهی است. حرفه حسابرسی به تنوع بخشی به خدماتی که عرضه می کند، تمایل دارد. و...... تعداد مقالات:۲۰عدد…

مجموع مقالات فارسی تغییر حسابرس

مقالات تغییر حسابرس حسابرسی صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطلاعات شرکتها به شمار میرود. حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی آلودگیها را از اطلاعات مالی…

مجموع مقالات فارسی ارزش بازار

مقالات ارزش بازار امروزه یکی از دغدغه های اساسی مدیران درک افق آینده شرکت و فرایند ایجاد ارزش است و به این دلیل در تلاش برای استفاده از اطلاعات دارایی های نامشهود در فعالیت های تصمیم گیری می باشند. در واقع، تکامل حسابداری برای ارزشیابی و…

مجموع مقالات فارسی هموارسازی سود

مقالات هموارسازی سود تعداد مقالات:۳۵عددمناسب برای پژوهشگران،مقاله نویسان، دانشجویان ارشد و دکتریمناسب برای فصل مبانی نظریقیمت: ۵۸۰۰تومان

دانلود مجموع مقالات عدم تقارن اطلاعات

مقالات عدم تقارن اطلاعات یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود . بنابراین قبل از…

آموزش رفرنس دهی مقالات لاتین

آموزش رفرنس دهی مقالات لاتین به شیوه آسان و راحت گاهی پبش می آید از مقالات لاتین در پروژه های خود استفاده می کنید که در این مقالات رفرنس به صورت آماده وجود ندارد و تایپ رفرنس در این زمان ، کار سخت و وقت گیری خواهد بود .  فیلم زیر یک  روش…

دانلود مجموع مقالات تئوری نمایندگی

مجموع مقالات تئوری نمایندگی تئوری نمایندگی (کارگزاری ۱) در متون مختلف از جمله اقتصاد (موریس و دیگران: ۲۰۰۱ )، بیمه (هابریچ : ۲۰۰۱ )، مدیریت (جنسن: ۱۹۹۸ ) و حسابداری (بیمن: ۱۹۸۲ ) و نمازی ۱۳۶۹ ، ۱۹۸۵ ) ظاهر شده است. این نظریه مربوط به موردی…

دانلود مجموع مقالات سیاست تقسیم سود

مقالات سیاست تقسیم سود تصمیمات و سیاستهای مربوط به تقسیم سود در شرکتها در ایجاد تصویری ازسودآوری آتی آن ها و توان رقابتی و فعالیتیشان از موارد قابل تأمل در مباحث مالیشرکتها میباشد. سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار، کسب منافع از محل…

دانلود مجموع مقالات محافظه کاری

مجموع مقالات محافظه کاری باسو (۱۹۹۷ (محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف، محافظهکاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما…

مجموع مقالات تمرکز مالکیت

مقالات تمرکز مالکیت تحقیقات پیشین نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی متمرکز را نیز مورد بررسی قرار داده اند. تحقیق هفلین و شاو ۲۳ ( ۲۰۰۰ ) بیانگر وجود یک رانت اطلاعاتی برای سهامداران بزرگ می باشد . یافته های آن ها بیانگر یک رابطه مثبت بین…

دانلود مقاله بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسان

دانلود اثر برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسان ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻬﺎدی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در دوره ﺷﺶ…

دانلود مجموع مقالات کیفیت سود

مجموع مقالات کیفیت سود ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، اﻏﻠﺐ ﭘﮋوﻫﺶ-ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم…